Accommodatie
Accommodatie
Een fijne en duurzame accommodatie draagt bij aan de uitstraling en de sfeer van de club.
129 vragen - 2 inspiratie
Bestuurdersrol
Bestuurdersrol
Wat is de kern van het besturen van een club? Dat is wat ons betreft: anderen in staat stellen zich in te zetten voor de club. Daarmee maak je ruimte om je als bestuur bezig te houden met grote uitdagingen en kansen voor de toekomst.
237 vragen - 2 inspiratie
Clubkader
Clubkader
Alles wat met de inzet van trainers, coaches, clubscheidsrechters, -officials, -juryleden, assistenten en professionals te maken heeft, behoort tot dit thema.
106 vragen - 1 inspiratie
Communicatie
Communicatie
Eén van de basisvoorwaarden om goed te kunnen functioneren als (bestuur van een) vereniging is heldere interne - en externe communicatie.
107 vragen - 7 inspiratie
Corona
Corona
Wissel vragen, antwoorden en inspirerende voorbeelden uit over hoe om te gaan met (de maatregelen omtrent) dit virus.
14 vragen - 1 inspiratie
Financiën
Financiën
Het hebben van een financieel gezonde huishouding is een belangrijke voorwaarde voor succesvol functioneren van een vereniging.
248 vragen
Jeugd
Jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
18 vragen - 8 inspiratie
Ledenwerving en -behoud
Ledenwerving en -behoud
Demografische- en economische ontwikkelingen en veranderende behoeftes van sporters zorgen ervoor dat clubs actief moeten blijven nadenken over ledenwerving en -behoud.
84 vragen - 21 inspiratie
Lokaal
Lokaal
Dikwijls komen lokale uitdagingen op je af, zoals tariefverhoging van de verhuur van velden en hallen of een verzoek tot samenwerking in het kader van een lokaal sportakkoord.
13 vragen - 4 inspiratie
Sportakkoord
Sportakkoord
Stel hier je vragen of geef antwoorden over het sportakkoord
13 vragen - 1 inspiratie
Sportiviteit & Respect
Sportiviteit & Respect
Er gaat niets boven het beleven van plezier tijdens het sporten. Daar kan eenieder vanuit zijn of haar rol een steentje aan bijdragen, ook een sportbestuurder. Denk bijvoorbeeld aan het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon of het aanvragen van VOG's voor vrijwilligers.
14 vragen - 4 inspiratie
Vrijwilligers
Vrijwilligers
Het beschikken over voldoende, enthousiaste vrijwilligers is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol functioneren van een club.
173 vragen - 3 inspiratie
Wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving
Bepaalde ontwikkelingen in de (semi) publieke sector zorgen ervoor dat clubs geconfronteerd worden met een veranderende wet- en regelgeving.
155 vragen